Praktijkondersteuning huisartsen

In Noord Nederland werken wij samen met verschillende huisartspraktijken. Wij organiseren spreekuren bij de betreffende huisarts voor verslaafden en voor naasten. Door de huisarts wordt regelmatig verschillende vormen van verslaving gesignaleerd. Clean Verslavingszorg kan worden ingezet als specialist om dit in goede banen te leiden.

Wij gaan het gesprek met de verslaafde en/of naasten aan en gaan kort in kaart brengen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan zullen wij een advies uitbrengen over de juiste aanpak en het vervolgtraject. Voor de verslaafde kan dit betekenen dat we adviseren voor een klinische opname of voor de één op één aanpak kiezen. Voor de naasten is het mogelijk en vaak ook raadzaam om over te gaan tot een interventie.

Het organiseren van deze spreekuren gaat altijd in samenwerking met de gemeente waar de huisartspraktijk is gevestigd.

Aanmelden als huisarts?

Contactformulier
Intake inplannen
Bel nu