Partners

Partners

Klinieken

Clean Verslavingszorg heeft er voor gekozen om te samenwerken met de meest gerenommeerde klinieken in binnen- en buitenland (Zuid Afrika). Deze hebben wij met grote zorg geselecteerd om gewoonweg de beste zorg te kunnen bieden. Wij hebben samenwerkingen met klinieken die zowel een dagbehandeling als een klinische opname aanbieden. Alle klinieken werken volgens het Minnesota-model. Wij verzorgen de eerste intake en vanuit daar brengen wij een advies uit wat betreft het vervolgtraject.

Gemeenten

Wij zijn er als partner voor gemeenten op het gebied van preventie en praktijkondersteuning huisarts. Gemeenten hebben vaak al een preventie- en handhavingsplan. Zo niet, je kunt ons inzetten voor het opstellen hiervan. Als het preventie- en handhavingsplan er is, dan volgt de uitvoering hiervan. Het is soms lastig om dit in goede banen te leiden omdat hier veel bij komt kijken. Er zijn veel interne en externe partijen bij betrokken. Er moet één persoon of partij hoofdverantwoordelijk voor zijn om de kar te trekken en draagvlak te creëren. Clean Verslavingszorg kan dat voor u zijn.

 

Scholen

Het is algemeen bekend en belangrijk dat er voorlichting wordt gegeven op scholen. Seksuele voorlichting wordt verplicht in groep acht gegeven op. Clean Verslavingszorg vindt dat dit ook verplicht moet worden omtrent verslaving en middelengebruik maar zover is het nog lang niet. Preventie kan op verschillende manieren gegeven worden. Wij geven voorlichting op scholen meestal in samenwerking met de gemeente waar de school is gevestigd.

Huisartsen

De huisarts signaleert vaak problemen op het gebied van middelengebruik bij een patiënt. Wij hebben inmiddels een aantal keer te horen gekregen van verschillende huisartsen dat men het lastig vindt om met verslaafden om te gaan en in gesprek te gaan. Clean Verslavingszorg is hier de oplossing voor. Via de gemeente waar jij als huisarts bent gevestigd kunnen wij in samenwerking met jou spreekuren organiseren. Zodoende ontzorgen wij jou als huisarts en bieden wij de juiste oplossing voor de patiënt.

Zorgaanbieders

In de Nederland hebben veel zorgaanbieders te maken met verslaving terwijl zij hier niet in gespecialiseerd zijn. Clean Verslavingszorg heeft daar een oplossing voor. Stel je eens voor wat het kan opleveren als een verslaafde clean is en daarna wordt behandeld voor andere problematieken. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld wat voor invloed het gedrag van een verslaafde op een groep kan hebben. Of zijn/haar bereidwilligheid waar het vaak aan schort. Wij komen graag langs om een samenwerking te bespreken en in kaart te brengen.

Meer weten over de mogelijkheden?