Minnesota model

Wat is het 12 stappenplan voor verslavingen?

Het twaalf stappenplan, ook wel bekend als het Minnesota-model, is een vorm van behandeling of therapie voor verslavingen. Deze vorm van hulp bij verslavingen is afkomstig uit de Verenigde Staten en wordt daar al vanaf ongeveer 1930 met zeer veel succes toegepast binnen de kringen van de Anonieme Alcoholisten. Omdat de behandeling zo succesvol bleek bij alcoholverslaving werd deze daarna ook toegepast op andere typen verslavingen zoals bijvoorbeeld drugsverslaving, seksverslaving of internetverslaving. Ook bij andere typen verslaving bleek deze vorm van therapie aan te slaan.

Vervolgens werd het 12 stappen programma ook toegepast bij mensen met eetstoornissen, obsessief compulsieve stoornissen en andere gedragsproblematiek. Wederom succesvol. De methode wordt nu ook actief toegepast in Nederland voor met name het behandelen van verschillende typen verslavingen.

Hoe ziet het 12 stappen programma er uit?

Het twaalf stappenplan is een vorm van groepstherapie, waarbij mensen elkaar vertellen met welke problematiek ze worstelen en waar ze tegen aan lopen in de praktijk. De anderen horen geïnteresseerd toe maar spreken geen oordeel uit en veroordelen de ander niet.

Verder wordt er gewerkt met twaalf affirmaties en leidende principes, die veelvuldig door de groepsleden worden herhaald. Hierdoor wordt controle teruggegeven aan de persoon met de verslaving. Hij of zij wordt als het ware opnieuw en positief geprogrammeerd en leert dat hij of zij zelfstandig en met ondersteuning van de anderen de verslaving kan overwinnen.

Er wordt gewerkt met rigoureus afkicken van de verslaving, waarbij er aandacht wordt besteed aan de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de verslaving en met de gevolgen van stoppen. Mensen die al verder zijn in het proces helpen de nieuwkomers door op basis van hun eigen ervaringen en obstakels hulp te bieden waar dat nodig is. Zo helpen mensen met een verslaving elkaar door het moeilijke proces om de verslaving te overwinnen en hun leven weer opnieuw vorm te geven. Ze helpen elkaar om een nieuwe en schone start te maken.

Waarom is de twaalf stappen methode zo succesvol voor de behandeling van verslavingen?

De methode biedt mensen een veilige omgeving om ver weg van hun dagelijkse leven en problemen te werken aan ontwikkeling van zichzelf. Het twaalf stappenplan houdt rekening met de complexe aard van verslavingen, die verschillende oorzaken kennen en alle aspecten van het leven en de persoon in kwestie (en diens omgeving) raken. Ook werkt groepstherapie uitzonderlijk goed bij verslavingen. Mensen herkennen hun eigen problematiek en obstakels bij anderen en zien hoe die de verslaving stukje bij beetje overwinnen. Hierdoor beseffen dat ook zij zelf de kracht in zich dragen om hetzelfde te doen en de verslaving achter zich kunnen laten.

Waar kun je terecht voor behandeling van jouw verslaving?

In Nederland kun je gericht worden behandeld voor verslaving bij klinieken die het Minnesota-model inzetten voor de gehele behandeling. Groepstherapie in combinatie met individuele therapie. Daarnaast bestaan er echter zelfhulpgroepen, die werken volgens de hierboven geschetste methodologie. Het is raadzaam om te kiezen voor ervaren verslavingsdeskundigen, wanneer je wilt stoppen met een verslaving. Een reguliere psycholoog is niet altijd de juiste keuze. Iemand moet heel goed weten wat verslaving inhoudt en hoe die stapsgewijs moet worden aangepakt. Een deskundige in verslavingen kan je ook in contact brengen met een groep die zich werkt met het 12 stappen model.

De methode is gebaseerd op spirituele waarden als hoop, respect, eerlijkheid, openheid en verbondenheid.

Verbondenheid

Door een verslaving voel je je zich eenzaam en isoleer je je van jouw omgeving. Onze behandeling is erop gericht dit isolement te doorbreken door een band met andere mensen op te bouwen. Daarom is een Minnesotabehandeling een groepsbehandeling. Jij ervaart hoe het is om jouw gevoelens te delen en steun te krijgen in plaats van jezelf af te zonderen en te schamen. Dit gevoel van saamhorigheid geeft jou de kracht om te herstellen van je verslaving.

Eigen verantwoordelijkheid

Verslaving is een ziekte van de hersenen. Hierdoor verlies je steeds meer de grip op jouw leven. Je kunt er niets aan doen dat je deze ziekte hebt. Je bent immers met deze kwetsbaarheid geboren. Wel ben je zelf verantwoordelijk voor hoe je met je ziekte omgaat. Iemand met suikerziekte bijvoorbeeld, kiest ervoor geen suiker te nemen, anders wordt hij ziek. Zo werkt het ook met verslaving. Je leert tijdens de behandeling wat jouw valkuilen zijn en welke keuzes het beste zijn voor uw gezondheid.

Volledig stoppen

Essentieel voor een succesvolle behandeling is dat je bereid bent om volledig te stoppen met alcohol, drugs of gokken. Als je namelijk niet volledig stopt, hou je je verslaving in stand. Je loopt dan bovendien het risico verslaafd te raken aan een ander verslavend middel of gokken.

De 12 Stappen

Stap 1 – Erken je verslaving en de gevolgen
Stap 2 – Geef toe dat je hulp nodig hebt
Stap 3 – Aanvaard de hulp
Stap 4 – Maak de balans op van je leven
Stap 5 – Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon
Stap 6 – Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen
Stap 7 – Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag
Stap 8 – Ga na wie je schade hebt berokkend
Stap 9 – Maak het goed met deze mensen
Stap 10 – Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols
Stap 11 – Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie
Stap 12 – Geef je ervaringen door aan lotgenoten

Meer weten over de mogelijkheden?