Interventie

Het doel van een interventie is de verslaafde te laten inzien wat de gevolgen van zijn/haar verslaving is en dat hulp noodzakelijk is.

Verslaving gaat vaak gepaard met ontkenning en schaamte, waardoor hulp vragen steeds moeilijker wordt. Als naaste zie je vaak veel sneller dat het gebruik grenzeloos wordt en dat je dierbare steeds verder afglijdt. Een interventie kan dan net dat duwtje in de juiste richting geven.

Een interventie werkt als volgt:

Stap 1: Eerste gesprek

Een paar punten van aandacht in dit gesprek:

  1. hoe diep zit de cliënt er in?
  2. Welk(e) middel(en) wordt/worden gebruikt?
  3. Is er eerder sprake geweest van poging tot stoppen?

Tot slot worden de mogelijkheden van aanpak besproken.

Stap 2: Interventieplan

De interventionist van Clean Verslavingszorg gaat een plan van aanpak opstellen. Hierin worden volgende actiepunten in verwerkt:

  1. Hoe zal de interventie uitgevoerd worden?
  2. Waar zal de interventie plaats vinden?
  3. Wanneer zal de interventie plaatsvinden?

Dit plan zal vervolgens besproken worden.

Stap 3: De interventie

Onze interventionist leidt deze dag en gaat de interventie uitvoeren. De interventionist zal de betrokkenen (familie en vrienden) steunen en instructies geven. De verslaafde wordt geconfronteerd met zijn/haar verslaving en de gevolgen die de verslaving heeft op zijn/haar familie en naaste omgeving. Ook zal er duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn als hij/zij de hulp niet aanvaardt.

Stap 4: Hulp aanvaarden

Wanneer hij/zij hulp accepteert, gaat hij/zij direct mee voor een medische intake bij een kliniek waar wij mee samenwerken. Daarna zal hij/zij klinisch worden opgenomen.

Meer weten over de mogelijkheden?